Dezinformare Instigare şi încercare publică de manipulare

AGVPS din România
Mesaje: 235
Membru din: 24 Noi 2015 10:59
Membru al: Nespecificat
Confirmat ca persoana reala de: SuportTehnic

Dezinformare Instigare şi încercare publică de manipulare

Mesajde AGVPS din România » 22 Dec 2017 11:06

COMUNICAT
Ca urmare a emisiunii părtinitoare „La vorbă cu Meşterul Manole” difuzată la postul
Bucovina TV în data de 13 decembrie 2017 ora 2045, conducerea A.G.V.P.S. emite următorul comunicat:
  • A.G.V.P.S. din România, conform Statutului acesteia, este for de reprezentare, la nivel naţional şi internaţional, al asociaţiilor afiliate. Acestea, la rândul lor, sunt reprezentate, la nivelul A.G.V.P.S., prin aleşii vânătorilor şi pescarilor din evidenţele acestora.
  • Alegerile la nivelul asociaţiilor afiliate sunt democratice, la acestea participând toţi membrii asociaţiilor la nivel de grupă, apoi prin reprezentanţi aleşi ai acestora la nivel de club şi, în cele din urmă, prin reprezentanţii cluburilor la nivelul asociaţiei. În continuare, delegaţii aleşi la nivelul asociaţiilor, participă în Congresul A.G.V.P.S., la alegerea, pe baza reprezentativităţii, a preşedintelui, vicepreşedinţilor, preşedintelui executiv, a încă 16 membri ai Consiliului A.G.V.P.S. şi ai Comisiei de cenzori.
  • Alegerile se desfăşoară în baza statutelor asociaţiilor afiliate şi, respectiv, a Statutului A.G.V.P.S. din România, toate fiind analizate şi aprobate de instanţele judecătoreşti competente, în deplină concordanţă cu prevederile legii. Statutul A.J.V.P.S. Suceava nu diferă faţă de statutele altor asociaţii şi nici o prevedere a acestuia nu a fost falsificată de directorul asociaţiei. De altfel, însăşi interlocutorii moderatorului Manole au fost aleşi anterior, în funcţii, în baza acestui statut pe care azi îl consideră nelegal.
  • Participarea conducerii A.G.V.P.S. din România, la adunările generale de alegeri ale asociaţiilor afiliate, s-a făcut şi se face numai cu scopul de a garanta corecta desfăşurare a alegerilor şi de a veghea asupra respectării Statutului şi legii, nicidecum pentru a influenţa alegerile în vreun fel. Nici nu ar putea să le influenţeze din moment ce votul, pentru funcţiile de conducere, se desfăşoară în mod secret.
  • Conducerea A.G.V.P.S. din România a colaborat şi colaborează cu Consiliile asociaţiilor, inclusiv cu Consiliul A.J.V.P.S. Suceava, dar se dezice de orice faptă de natură a aduce atingere intereselor şi prestigiului acestora şi/sau al A.G.V.P.S. din România.
De reţinut că cei doi interlocutori ai moderatorului Manole au fost excluşi din cadrul A.J.V.P.S. Suceava şi se găsesc în duşmănie deschisă cu directorul acestei asociaţii, pe care moderatorul nu l-a invitat în emisiune şi nici nu i-a dat posibilitatea de a-şi spune punctul de vedere. De aceea susţinem că emisiunea a fost părtinitoare şi de natură a dezinforma membrii A.J.V.P.S. Suceava.

M. Drăgănescu

DEZINFORMARE, INSTIGARE ŞI ÎNCERCARE PUBLICĂ DE MANIPULARE

Postul de televiziune „Bucovina TV” a fost, în seara zilei de 12.12.2017 - începând de la ora 2030, gazda emisiunii intitulată „La vorbă cu meşterul Manole”, pe care o apreciem nu doar incorectă şi părtinitoare ci de natură a dezinforma şi instiga membrii vânători şi pescari recreativi ai AJVPS Suceava, împotriva directorului acestei asociaţii, în lipsa acestuia. De remarcat că cei doi interlocutori ai realizatorului emisiunii şi cei câţiva vânători ai asociaţiei, cărora li s-a dat legătura în emisiune, sunt foşti membri ai AJVPS Suceava care nu mai pot lua parte la reuniunile organelor de conducere ale asociaţiei şi au ales cale revanșardă puţin onorabilă, de influenţare a deciziilor ce se iau în interesul acestei asociaţii şi al membrilor ei.
Cei doi interlocutori ai realizatorului emisiuni – med. vet. Dulgheru Petrea şi tehn. silvic devenit inginer de colegiu Doroftei Nicolae Gheorghe – sunt cunoscuţii ca duşmani personali, mai vechi ai directorului AJVPS Suceava lect. univ. dr. ing. Nicolae Goicea. Câte o dovadă în sprijinul acestei afirmaţii şi a corectitudinii/moralităţii med. vet. Dulgheru P. şi tehn. Doroftei N. Ghe. se anexează, sub forma a două sesizări penale transmise de dl. Goicea N. la DNA, şi, respectiv, la Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în legătură cu unele activităţi posibil penale ale celor doi nominalizaţi. Despre tehn. Doroftei N. Ghe., devenit inginer prin studii la distanţă, mai putem preciza că a fost secretar/director al Clubului de Vânătoare şi Pescuit Câmpulung Moldovenesc, de unde şi în timpul căruia au fost delapidate sume importante de bani, apoi toate documentele de încasare şi predare a acestora au dispărut, motiv pentru care şi-a pierdut locul de muncă. Plângerea penală pentru delapidare şi fals în înscrisuri, din timpul cât a condus Clubul Câmpulung Moldovenesc, se cercetează îndelungat, aşa încât cercetările nu au fost încă finalizate.
Cei doi nominalizaţi mai sus, au fost excluşi din cadrul AJVPS Suceava, pentru daune materiale şi morale aduse asociaţiei. Afirmaţia med. vet. Dulgheru P. că ar fi vicepreşedinte al Clubului Vatra Dornei este, deci, un neadevăr. A fost cândva vicepreşedinte al Clubului, ales în condiţiile Statutului AJVPS Suceava, pe care acum îl consideră falsificat, dar între timp şi-a pierdut atât calitatea de vânător cât şi funcţia.
De altfel majoritatea afirmaţiilor făcute de cei doi foşti membri ai AJVPS Suceava, cu funcţii de conducere la cele două cluburi precizate, sunt neadevărate şi de natură a duce în eroare membrii asociaţiei şi de a afecta prestigiul bucovinenilor din rândul cărora se mândresc că fac parte. Astfel:
1. Statutul AJVPS Suceava nu este falsificat de dl. Goicea N., ci este în deplină concordanță cu statutul cadru şi statutele celorlalte asociații cu mii de membri și, totodată, legal, fiindcă a fost analizat de instanţele componente de judecată şi aprobat de acestea. Adunarea Generală a AJVPS este compusă, întradevăr, din reprezentanţii aleşi piramidal în adunările generale, de la nivel de grupa și apoi de club, până la nivel de asociaţie, la care au avut posibilitatea să ia parte toţii vânătorii şi pescarii asociaţiei, de ordinul a câteva mii. În cadrul AJVPS Suceava, alegerile s-au desfăşurat la fel democratic ca la toate celelalte asociaţii vânătoreşti serioase din România. De altfel, med. vet. Dulgheru P. a fost ales vicepreşedintele al Clubului Vatra Dornei, anterior excluderii din asociaţie, tocmai în condiţiile acestui statut. Atunci nu susţinea însă, că Statutul AJVPS Suceava ar fi fost falsificat de dl. Goicea N.!
2. Dl. Goicea N. nu este director din 1990, ci a venit în funcţie, de la D.S. Suceava, la câțiva ani după evenimentele din decembrie 1990.
3. Cotizaţia membrilor vânători nu este de 2200 lei/an, cum afirmă cei doi, ci de 1600 lei la început de an, de 1900 lei pe la jumătatea anului şi 2200 lei, cu penalizări incluse, în cazul în care nu este achitată până la termenul statutar (1 iunie).
4. La vânători se atribuie gratuit tot vânatul mic și o parte din mistreții dobândiți de aceștia, iar o altă parte se valorifică precum în cazul majorităţii asociaţiilor vânătoreşti. Deci, afirmaţia că nu se acordă nimic gratuit vânătorilor este la fel de neadevărată.
5. Membrii Consiliului AJVPS Suceava au fost aleşi democratic, de Adunarea generală a AJVPS Suceava, aşa cum a fost ales cândva şi med. vet. Dulgheru P. în funcţia de vicepreşedinte, nicidecum numiţi de dl. Goicea N. Nu constatăm însă că, similar oricărei alte alegeri democratice, se face lobby pentru unii dintre candidaţi, dar alegerile rămân democratice şi se fac cu vot secret pentru funcțiile de conducere.
6. AJVPS Suceava are trei cenzori, din care unul expert contabil, nicidecum unul singur și fără a fi expert contabil cum susţine med. vet. Dulgheru P.
7. Fondurile de vânătoare nu sunt ale directorului, cum susţine med. vet. Dulgheru P., ci sunt contractate de conducerea AJVPS Suceava pentru membrii vânători cu cotizația achitată la aceasta, având însă clauze care trebuie întocmai respectate de gestionar şi vânători. Directorul asociaţiei rămâne însă primul responsabil de urmărirea realizării acestor clauze, pentru a nu pierde contractele de gestionare a respectivelor fonduri cinegetice.
8. În apele din Judeţul Suceava s-au făcut şi se vor mai face populări cu peşte, cu aprobările de rigoare fiind habitate piscicole naturale, dar numai atunci când, prin contractare cu ANPA, acestea vor reveni în responsabilitatea AJVPS Suceava, pentru pescarii recreativi din evidențele acesteia.
9. Trecerea fondului cinegetic Bogdăneşti de la Clubul Fălticeni la Clubul Suceava şi alegerea preşedintelui Ciornei I. ca organizator de grupă nu s-a decis doar de dl. director, chiar dacă de la acesta a pornit propunerea, ci de Consiliul AJVPS Suceava, iar hotărârea s-a luat democratic.
10. Preşedintele Ciornei I. nu îl poate demite pe dl. Goicea N. din funcţia de director, cum i se cere de către cei excluşi sau plecaţi din asociaţie, ci doar Consiliul AJVPS Suceava, cu avizul AGVPS. Acesta din urmă poate da şi nu va refuza acordarea avizului solicitat, dacă, cererea vine din partea Consiliului sau a Adunării generale a asociaţiei şi dacă se convinge de realitatea argumentelor acestora.

Ceea ce nu au adus în discuţie cei doi interlocutori ai moderatorului emisiunii, este furtul de bani şi/sau complicitatea indirectă la acest furt de bani şi apoi furtul de documente din gestiunea Clubului Câmpulung Moldovenesc și doar furtul de bani din gestiunea Clubului Vatra Dornei, care au afectat grav resursele financiare ale AJVPS Suceava.
În ceea cel priveşte pe moderatorul Manole, acesta se face vinovat de dezinformare şi încercare de instigare voită, probabil interesată, din moment ce nu a invitat la emisiune, pentru imparțialitate măcar aparentă, şi reprezentantul AJVPS Suceava, pe care nici măcar nu la întrebat nimic în legătură cu problemele AJVPS Suceava .
După atâtea inexactităţi în susţineri, din care foarte multe afirmaţii neadevărate, ale celor doi interlocutori şi a celor ce au fost acceptaţi să intervină telefonic în emisiune, mai pot fi acestea credibile, chiar dacă ar pleca de la un sâmbure de adevăr?
Nici tonul acuzaţiilor şi insinuărilor pe care şi le-au permis atât realizatorul emisiunii, cât şi cei doi interlocutori, nu le poate face cinste.
Regretăm că s-a ajuns la o astfel de situaţie, în condiţiile discriminării şi calomniei, încearcându-se o pretinsă soluţionare a problemelor AJVPS Suceava din afara asociaţiei, din iniţiativa unor foşti membri şi foşti angajaţi ai acestuia, care „mor de grija altora” .
Cele precizate mai sus nu trebuie interpretate ca ajutor fie şi moral, acordat dlui. Goicea N. „la nevoie”. Fiindcă situaţia financiară a AJVPS Suceava este departe de a fi confortabilă. Este deosebit de gravă, iar vina nu poate fi, în opinia noastră, doar a celor ce au prăduit banii asociaţiei şi duşmanilor d-lui Goicea N., ci şi a conducătorilor acesteia (Consiliul, Comisie de Cenzori, director).
La momentul actual, eforturile conducerii AJVPS Suceava şi ale directorului acesteia se impun a fi canalizate spre redresarea asociaţiei, în primul rând din punct de vedere economic, şi spre ameliorarea relaţiilor de colaborare şi dialogului cu AGVPS şi instituțiile Statului, ai căror reprezentanți pot contribui la clarificarea democratică şi corectă a problemelor acestei asociații. Dar mai ales, conducerea AJVPS Suceava trebuie să se abţină de la orice fel de acţiuni care ar aduce daune intereselor proprii, intereselor celorlalte asociaţii afiliate şi prestigiului tuturor acestora și al AGVPS din România.
În ceea ce ne priveşte, conducerea AJVPS Suceava, absolut independentă faţă de conducerea AGVPS, poate conta pe tot sprijinul celei din urmă, în toate problemele actuale şi toate activitățile care au ca scop salvarea AJVPS Suceava şi susținerea intereselor majorității membrilor vânători şi pescari ai acesteia. În acelaşi timp, conducerea AGVPS şi subsemnatul se desolidarizează de orice eventuale acţiuni nedemocratice, nestatutare şi nelegale ale conducerii acestei asociaţii, inclusiv ale directorului ei.
Apreciem că, pentru soluţionarea problemelor actuale ale AJVPS Suceava, care nu sunt deloc puţine şi simple, este însă nevoie de dialog deschis, de încredere şi de garanţii că se acţionează în sensul precizat, al redresării asociaţiei şi susținerii corecte şi credibile a intereselor membrilor majoritari ai acesteia.


N. Şelaru
Fişiere ataşate
suc1.jpeg
suc1.jpeg (544.21 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc2.jpeg
suc2.jpeg (206 KiB) Vizualizat de 142 ori
suceava plangere 2.jpg
suceava plangere 2.jpg (604.07 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc4.jpeg
suc4.jpeg (526.14 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc5.jpeg
suc5.jpeg (626.01 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc6.jpeg
suc6.jpeg (288.25 KiB) Vizualizat de 142 ori
suceava 501.jpg
suceava 501.jpg (929.71 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc8.jpeg
suc8.jpeg (577.74 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc9.jpeg
suc9.jpeg (572.91 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc10.jpeg
suc10.jpeg (497.83 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc11.jpeg
suc11.jpeg (496.24 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc12.jpeg
suc12.jpeg (455.19 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc13.jpeg
suc13.jpeg (489.04 KiB) Vizualizat de 142 ori
suc14.jpeg
suc14.jpeg (464.41 KiB) Vizualizat de 142 ori

Înapoi la “A.J.V.P.S. SUCEAVA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator